GlobeNewswire - News from Latvia Contains the last 20 releases uuid:24eded11-c657-4b08-bfba-caa6cf933ed2;id=6630 2021-03-03T05:58:54Z newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk) http://www.yebxqs.cn/LegacyRss?Length=4 newsdesk@globenewswire.com http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/03/03/2185839/0/en/In-2020-the-Grindeks-Group-has-achieved-the-historically-sharpest-increase-in-turnover-and-profit.html In 2020 the “Grindeks” Group has achieved the historically sharpest increase in turnover and profit 2021-03-03T05:58:54Z 2021-03-06T20:26:39Z In 2020 the “Grindeks” Group has achieved?the historically sharpest increase in turnover and profit

]]>
2185839 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 03 Mar 2021 05:59 GMT Press releases
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/03/03/2185839/0/lv/2020-gad%C4%81-Grindeks-koncerns-sasniedzis-v%C4%93sturiski-strauj%C4%81ko-apgroz%C4%ABjuma-un-pe%C4%BC%C5%86as-k%C4%81pumu.html 2020. gadā “Grindeks” koncerns sasniedzis?vēsturiski straujāko apgrozījuma un pe??as kāpumu 2021-03-03T05:58:54Z 2021-03-06T20:26:39Z 2020. gadā “Grindeks” koncerns sasniedzis?vēsturiski straujāko apgrozījuma un pe??as kāpumu

]]>
2185839 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 03 Mar 2021 05:59 GMT Press releases
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/03/03/2185839/0/ru/%D0%92-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8.html В 2020 году концерн ?Гриндекс? ?достиг?исторически самого стремительного оборота и роста прибыли 2021-03-03T05:58:54Z 2021-03-06T20:26:39Z В 2020 году концерн ?Гриндекс? ?достиг?исторически самого стремительного оборота и роста прибыли

]]>
2185839 ru GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 03 Mar 2021 05:59 GMT Press releases
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/03/02/2185629/0/en/Recording-of-the-Fourth-Quarter-2020-Investor-Conference-Webinar.html Recording of the Fourth Quarter 2020 Investor Conference Webinar 2021-03-02T18:05:00Z 2021-03-06T20:26:39Z On March 2, 2021 JSC Olainfarm organized its Investor Conference Online Webinar. During the webinar Chairperson of Management Board Jeroen Weites and member of the management board Zane Kotāne?analyzed the financial results of fourth quarter and 12 months 2020 and informed about other recent activities within the company.

]]>
2185629 en GlobeNewswire Inc. Olainfarm Tue, 02 Mar 2021 18:05 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/03/02/2185629/0/lv/Ir-nosl%C4%93gusies-Olainfarm-2020-gada-4-ceturk%C5%A1%C5%86a-virtu%C4%81l%C4%81-konference.html Ir noslēgusies Olainfarm 2020. gada 4. ceturk??a virtuālā konference 2021-03-02T18:05:00Z 2021-03-06T20:26:39Z ?.g. 2. martā AS ?Olainfarm” aizvadīja virtuālo konferenci investoriem. Konferences laikā AS ?Olainfarm” valdes priek?sēdētājs Jerūns Veitess (Jeroen Weites) un valdes locekle Zane Kotāne analizēja 2020. gada 4. ceturk??a un 12 mēne?u finan?u rezultātus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uz?ēmumā.

]]>
2185629 lv GlobeNewswire Inc. Olainfarm Tue, 02 Mar 2021 18:05 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183556/0/en/DRAFT-DECISIONS-for-the-extraordinary-shareholders-meeting-of-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA-AS-to-be-held-March-29-2021-submitted-by-the-shareholder-Duke-I-S-%C3%A0-r-l.html DRAFT DECISIONS for the extraordinary shareholders’ meeting of VALMIERAS STIKLA ??IEDRA, AS to be held March 29, 2021 submitted by the shareholder “Duke I S.à r.l.” 2021-02-26T15:08:02Z 2021-03-06T20:26:39Z DRAFT DECISIONS for the extraordinary shareholders’ meeting of VALMIERAS STIKLA ??IEDRA, AS to be held March 29, 2021 submitted by the shareholder “Duke I S.à r.l.”

]]>
2183556 en GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Fri, 26 Feb 2021 15:08 GMT Annual Meetings & Shareholder Rights European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183556/0/lv/Akcion%C4%81ra-Duke-I-S-%C3%A0-r-l-iesniegtie-AS-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA-2021-gada-29-marta-%C4%81rk%C4%81rtas-akcion%C4%81ru-sapulces-L%C4%92MUMU-PROJEKTI.html Akcionāra “Duke I S.à r.l.” iesniegtie AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LēMUMU PROJEKTI 2021-02-26T15:08:02Z 2021-03-06T20:26:39Z Akcionāra “Duke I S.à r.l.” iesniegtie AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LēMUMU PROJEKTI

]]>
2183556 lv GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Fri, 26 Feb 2021 15:08 GMT Annual Meetings & Shareholder Rights European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183553/0/en/Notification-on-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA-AS.html Notification on extraordinary general meeting of shareholders of VALMIERAS STIKLA ??IEDRA, AS 2021-02-26T15:03:24Z 2021-03-06T20:26:39Z Management Board of joint stock company “VALMIERAS STIKLA ??IEDRA”, registration number: 40003031676, legal address: 13 Cempu iela, Valmiera, Latvia, LV-4201 (hereafter – the Company) based on the request of shareholder “Duke I S.à r.l. calls up and announces that Extraordinary general meeting of shareholders of the Company will take place on March 29, 2021 at 12.00 at 13 Cempu iela, Valmiera, LV-4201 using electronic means of communication.

]]>
2183553 en GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Fri, 26 Feb 2021 15:03 GMT Annual Meetings & Shareholder Rights European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183553/0/lv/Pazi%C5%86ojums-par-AS-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA-%C4%81rk%C4%81rtas-akcion%C4%81ru-sapulces-sasauk%C5%A1anu.html Pazi?ojums par AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasauk?anu 2021-02-26T15:03:24Z 2021-03-06T20:26:39Z Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ??IEDRA”, vienotais re?. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde, pamatojoties uz akcionāra “Duke I S.à r.l.” pieprasījumu, sasauc un pazi?o, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. martā plkst. 12:00, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201, izmantojot elektroniskos sazi?as līdzek?us.

]]>
2183553 lv GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Fri, 26 Feb 2021 15:03 GMT Annual Meetings & Shareholder Rights European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183101/0/en/Olainfarm-Group-lays-a-strong-foundation-for-sustainable-development.html Olainfarm Group lays a strong foundation for sustainable development 2021-02-26T06:54:00Z 2021-03-06T20:26:39Z “Covid-19 is having a significant impact on the global healthcare and pharmaceutical industries. Our values ??and care for the society remain unchanged in this difficult time, we strive to improve people's health and quality of life. In accordance with the Olainfarm Group's five-year strategy "Forward", in 2020 an unprecedented transformation of the Group was initiated with the goal of making internal processes more effective for sustainable growth. Despite the challenges caused by Covid-19 we have managed to build a strong foundation. Moving towards strengthening and expansion characterizes Olainfarm Group's approach for the year 2021 and beyond. This will be based on significant investments in research and development, in particular - by fostering the development and acquisition of FDFs,” says Jeroen Weites, Chairperson of the Management Board of JSC Olainfarm.

]]>
2183101 en GlobeNewswire Inc. Olainfarm Fri, 26 Feb 2021 06:54 GMT Earnings Releases and Operating Results European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/26/2183101/0/lv/Olainfarm-grupa-izveido-sp%C4%93c%C4%ABgu-pamatu-ilgtsp%C4%93j%C4%ABgai-att%C4%ABst%C4%ABbai.html Olainfarm grupa izveido spēcīgu pamatu ilgtspējīgai attīstībai 2021-02-26T06:54:00Z 2021-03-06T20:26:39Z “Covid-19 būtiski ietekmē veselības un farmācijas nozari visā pasaulē. Mūsu vērtības un rūpes par sabiedrību ?ajā sare??ītajā laikā paliek nemainīgas – uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti.? Saska?ā ar Olainfarm grupas piecgades stratē?iju “Uz priek?u”, 2020. gadā ir uzsākta vēl nebijusi Grupas transformācija ar mēr?i efektivizēt iek?ējos procesus ilgtspējīgai izaugsmei. Neskatoties uz Covid-19 izaicinājumiem, mums ir izdevies izveidot spēcīgu pamatu. Nostiprināt un papla?ināt ir virziens, kas raksturo Olainfarm grupas pieeju 2021. gadam un uz priek?u. Tam pamatā būs nozīmīgas investīcijas pētniecībā un attīstībā, īpa?i veicinot gatavo zā?u formu izstrādi un iegādi,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priek?sēdētājs.

]]>
2183101 lv GlobeNewswire Inc. Olainfarm Fri, 26 Feb 2021 06:54 GMT Earnings Releases and Operating Results European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181495/0/en/Unaudited-financial-results-of-Latvijas-G%C4%81ze-group-for-2020.html Unaudited financial results of “Latvijas Gāze” group for 2020 2021-02-24T14:00:00Z 2021-03-06T20:26:39Z ?The year 2020 has been challenging for both the world as a whole and for the energy industry in particular. Relatively mild air temperatures, strict restrictions due to the spread of the coronavirus, and low level of natural gas prices were the main factors shaping the operating environment for the JSC “Latvijas Gāze”.

]]>
2181495 en GlobeNewswire Inc. Latvijas Gaze Wed, 24 Feb 2021 14:00 GMT Earnings Releases and Operating Results European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181495/0/lv/Latvijas-G%C4%81ze-koncerna-nerevid%C4%93tie-finan%C5%A1u-rezult%C4%81ti-par-2020-gadu.html “Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finan?u rezultāti par 2020. gadu 2021-02-24T14:00:00Z 2021-03-06T20:26:39Z 2020. gads ir bijis izaicinājumiem pilns gan pasaulei kopumā, gan ener?ētikas nozarei. Salīdzino?i mērenas gaisa temperatūras, stingrie ierobe?ojumi saistībā ar koronavīrusa izplatību un zemais dabasgāzes cenu līmenis bija noteico?ie faktori, kas veidoja AS “Latvijas Gāze” darbības vidi.

]]>
2181495 lv GlobeNewswire Inc. Latvijas Gaze Wed, 24 Feb 2021 14:00 GMT Earnings Releases and Operating Results European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181117/0/en/Olainfarm-invites-to-Fourth-Quarter-2020-Investor-Conference-Webinar.html Olainfarm invites to Fourth Quarter 2020 Investor Conference Webinar 2021-02-24T09:13:00Z 2021-03-06T20:26:39Z JSC Olainfarm invites shareholders, investors, mass media representatives and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on March 2, 2020 at 04:00 PM (EET). To join the webinar please follow the instructions below.

]]>
2181117 en GlobeNewswire Inc. Olainfarm Wed, 24 Feb 2021 09:13 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181117/0/lv/Olainfarm-aicina-investorus-uz-2020-gada-4-ceturk%C5%A1%C5%86a-virtu%C4%81lo-konferenci.html Olainfarm aicina investorus uz 2020. gada 4. ceturk??a virtuālo konferenci 2021-02-24T09:13:00Z 2021-03-06T20:26:39Z AS ?Olainfarm” aicina visus akcionārus, investorus, masu mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu piedalīties uz?ēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē ?.g. 2. martā plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika). Lai pievienotos vebināram, lūdzu sekojiet instrukcijām zemāk.

]]>
2181117 lv GlobeNewswire Inc. Olainfarm Wed, 24 Feb 2021 09:13 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181108/0/en/Andrejs-Liberts-appointed-as-the-member-of-the-board-of-JSC-Grindeks.html Andrejs Liberts appointed as the member of the board of JSC “Grindeks” 2021-02-24T08:40:09Z 2021-03-06T20:26:39Z Andrejs Liberts appointed as the member of the board of JSC “Grindeks”

]]>
2181108 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 24 Feb 2021 08:40 GMT Directors and Officers European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/24/2181108/0/lv/Andrejs-Liberts-iev%C4%93l%C4%93ts-par-AS-Grindeks-valdes-locekli.html Andrejs Liberts ievēlēts par AS “Grindeks” valdes locekli 2021-02-24T08:40:09Z 2021-03-06T20:26:39Z Andrejs Liberts ievēlēts par AS “Grindeks” valdes locekli

]]>
2181108 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 24 Feb 2021 08:40 GMT Directors and Officers European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/22/2179192/0/en/JSC-Olainfarm-renews-Cold-Station-for-a-more-sustainable-and-greener-manufacturing.html JSC Olainfarm renews Cold Station for a more sustainable and greener manufacturing 2021-02-22T06:50:00Z 2021-03-06T20:26:39Z “For a greener today” is the slogan with which JSC Olainfarm launches the renewed Cold Station and its engineering system in order to contribute to the reduction of the greenhouse gas emissions. More than EUR 2.7 million have been invested in the modernisation of the Cold Station and its infrastructure, including co-financing from the European Cohesion Fund in the amount of EUR 700 thousand.

]]>
2179192 en GlobeNewswire Inc. Olainfarm Mon, 22 Feb 2021 06:50 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/22/2179192/0/lv/Olainfarm-atjauno-aukstumstaciju-ilgtsp%C4%93j%C4%ABg%C4%81kai-un-za%C4%BC%C4%81kai-ra%C5%BEo%C5%A1anai.html “Olainfarm” atjauno aukstumstaciju ilgtspējīgākai un za?ākai ra?o?anai 2021-02-22T06:50:00Z 2021-03-06T20:26:39Z “Za?ākai ?odienai” ir sauklis, ar kuru ?onedē? “Olainfarm” atklāj pārbūvēto aukstumstaciju un tās in?eniersistēmu, kas veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā?anu. Aukstumstacijas un sadales infrastruktūras modernizācijā ieguldīti vairāk nekā 2,7?miljoni eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 700?tūksto?u eiro apmērā.?

]]>
2179192 lv GlobeNewswire Inc. Olainfarm Mon, 22 Feb 2021 06:50 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.yebxqs.cn/news-release/2021/02/19/2178921/0/lv/Repharm-grupas-publiskaj%C4%81-telp%C4%81-paust%C4%81-inform%C4%81cija-ir-maldino%C5%A1a-un-pretrun%C4%ABga.html Repharm grupas publiskajā telpā paustā informācija ir maldino?a un pretrunīga 2021-02-19T14:00:00Z 2021-03-06T20:26:39Z ?odien, 19. februārī, publiskajā telpā nonākusi informācija, ka Repharm grupas uz?ēmums iegādāsies Annai Emīlijai Maliginai tie?i un netie?i piedero?ās AS “Olainfarm” akcijas.

]]>
2178921 lv GlobeNewswire Inc. Olainfarm Fri, 19 Feb 2021 14:00 GMT Regulatory information European Regulatory News
粉色午夜视频/色戒未删减版在线观看视频/44383x3全国最大的免费观看/冲田杏梨番号